Faaliyete başladığı ilk yıllarda yıllık ….. ton üretim yapan bir atölye iken, hiçbir zaman ödün vermediği değerleri sayesinde günümüzde …… m2’lik modern fabrikasında yıllık ……. ton üretim yapan kurumsal bir firma olmayı başarmıştır. Emar Plastik olarak biz müşteri odaklı, yeniliklere açık ve teknolojiyi yakından takip eden bir firma olarak ülkemizde hep ilkleri başarmanın onurunu yaşamaktayız.

Emar Plastik olarak biz başarının bir tesadüf olmadığına, bir işteki başarının çok çalışmakla olduğu gibi, doğru satın alma, doğru satış fiyatlandırması oluşturma, kaliteli üretim ve zamanında teslimatla da gerçekleştiğine inanıyoruz.